ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

H Tax & Quality Group προσφέροντας καθετοποιημένες υπηρεσίες έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015