Εργατικά – Μισθοδοσία σε επιχειρήσεις

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα

Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ.

Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών μέσω ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ

Έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών αποδείξεων

πληρωμής & λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

Υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων 

Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία

Συμμετοχή σε

Εργασιακά Προγράμματα

Στην Tax & Quality Group ενημερωνόμαστε συνεχώς για όλα τα τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ώστε να μπορούμε να έχουμε έγκαιρη και γρήγορη ενημέρωση για τις νέες προκηρύξεις προγραμμάτων αλλά και για εκείνες που πρόκειται άμεσα να δημοσιευθούν.

Στόχος μας είναι σε συνεργασία με την εκάστοτε επιχείρηση να βρούμε άμεσα το πρόγραμμα το οποίο ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής.